Reklamacje i zwroty

Zasady odstąpienia od umowy

  • Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest Produkt niestanowiący rzeczy nieprefabrykowanej, o której mowa w ust. 1, Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej z p4tprodukt.pl bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu
  • Z zastrzeżeniem ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Produkty z kategorii drzwi przesuwne; drzwi dwuskrzydłowe; drzwi z ościeżnicami sprzedawane przez p4tprodukt.pl, stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt. 4. Są produkowane według indywidualnych wytycznych oraz życzeń, niebędącymi przedmiotem masowego obrotu. W związku z powyższym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są Produkty tj. drzwi przesuwne; drzwi dwuskrzydłowe; drzwi z ościeżnicami.

W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@p4tprodukt.pl lub na piśmie na adres: P4T Produkty Drewniane Patryk Truszczyński; Słupnica 52; 13-340 Biskupiec.

Reklamacje

Jeżeli Produkt ma wady lub jest uszkodzony, zgłoś reklamację. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@p4tprodukt.pl lub na piśmie na adres: P4T Produkty Drewniane Patryk Truszczyński; Słupnica 52; 13-340 Biskupiec.

Gwarancja

Gwarancja na wszystkie Produkty w sklepie wynosi 2 lata.